Koučing SINGLE

130

1 koučovacia stretnutie v trvaní cca 60 minút na riešenie situácie, ktorá sa vám v rodine, rodičovstve vyskytla a potrebujete ju riešiť.

Sme certifikované koučky. Pomocou koučovacieho rozhovoru vám pomôžeme vyriešiť témy, ktoré vás v rodine či pri výchove detí stretávajú. Témy, ktoré vám možno bránia k osobnému šťastiu a nedovolia užívať čas s najbližšími v harmónii a láske.

Pomôžeme vám odhaliť a spoznať, ako to chcete v rodine a vo vzťahu k deťom mať a ako to dosiahnuť.

Možno zistíte, že kľúčom k poznaniu a zmene ste Vy sami. Možno narazíme na vaše vlastné zranenia. Nie je podstatné, kde sa vzali. Podstatné bude nájsť riešenia, aby vám nebránili žiť šťastný, rodičovský život naplno.

Čo sa dá prostredníctvom koučingu získať

 • poznanie, kam ako rodina idete,
 • zvládnuť situácie, ktoré zvládnuť máte,
 • osobnostný rast spolu s vašimi deťmi, 
 • svoje uvedomenia môžete použiť aj v práci, v komunikácii s ostatnými,
 • zručnosti na vedenie detí 
 • „návod“ ako vychovať deti-dospelých schopných zvládnuť a tvoriť tento svet,
 • nové pohľady na to, aby ste si rodičovstvo užívali,
 • odhaliť presvedčenia či návyky, ktoré vás v rodičovstve brzdia,
 • udržať sa na ceste k šťastnému rodičovstvu a stať sa odolným voči prekážkam,
 • pozerať sa na minulé zlyhania ako na zdroje múdrosti,
 • a mnoho iných, pre vás dôležitých tém.

Čo potrebujete k tomu, aby ste mohli začať

 • Svoj počítač, tablet alebo mobilný telefón
 • Prihlásiť sa na úvodné koučovacie stretnutie alebo zvoliť už konkrétny koučovací program (SINGLE, MEDIUM, EXTRA, RODINNÝ párový KOUČING)
 • Uhradiť za zvolený koučovací program
 • Vyhradiť si v dohodnutý termín 45-70 minút času tak, aby ste neboli ničím a nikým rušený
 • Chuť robiť zmeny a pozrieť sa na svoj svet inými očami

Koučing pre vás pripravili

Lucia Kazdová

Lektorka, mentorka a koučka Školy rodičovstva
Podnikateľka „Café Džezva“ Zvolen
Mama dvoch dospievajúcich detí

Ivana Havranová

Zakladateľka, mentorka, koučka a lektorka Školy rodičovstva
Podnikateľka a externá konzultanka startupov a etablovaných spoločností
Mama dvoch dospelých dcér

Ako prebieha rodinný, párový koučing

 • Pokiaľ ste koučing pred tým neskúsili, odporúčame si dohodnúť úvodné stretnutie. 
 • Na úvodnom stretnutí sa porozprávame o vašich očakávaniach a témach.
 • Cielene nehovoríme o problémoch, lebo takmer všetky problémy majú aj svoje riešenie. Práve pri tom koučing vie byť veľmi užitočný.
 • Po úvodnom stretnutí si môžete zvoliť program rodinných, párových koučovacích stretnutí podľa vašich potrieb (1 alebo 5 stretnutí). Všetko slobodne a tak, ako to cítite a potrebujete.
 • Dohodneme si termín nasledujúceho stretnutia.
 • Každé stretnutie trvá od 45-70 minút, skončíme ho vtedy, kedy je téma daného stretnutia uzatvorená alebo inak povedané, keď máte to, čo ste potrebovali.
 • Kouč vás počúva, kladie otázky a sprevádza vašimi myšlienkami k cieľu, ktorý chcete dosiahnuť.
 • Na prvé koučovacie stretnutie udeľujeme garanciu spokojnosti. Pokiaľ stretnutie nesplní vaše očakávania alebo jednoducho vám nesadne, nemusíte nám za stretnutie zaplatiť. Garanciu spokojnosti udeľujeme preto, aby ste mali istotu, že nemáte o čo prísť.

Ako prebieha individuálny koučing

 • Pokiaľ ste koučing pred tým neskúsili, odporúčame si dohodnúť úvodné stretnutie. 
 • Na úvodnom stretnutí sa porozprávame o vašich očakávaniach a témach. 
 • Cielene nehovoríme o problémoch, lebo takmer všetky problémy majú aj svoje riešenie. Práve pri tom koučing vie byť veľmi užitočný.
 • Po úvodnom stretnutí si môžete zvoliť program koučovacích stretnutí podľa vašich potrieb (1, 3 alebo 5 stretnutí). Všetko slobodne a tak, ako to cítite a potrebujete.
 • Dohodneme si termín nasledujúceho stretnutia.
 • Každé stretnutie trvá od 45-70 minút, skončíme ho vtedy, kedy je téma daného stretnutia uzatvorená alebo inak povedané, keď máte to, čo ste potrebovali.
 • Kouč vás počúva, kladie otázky a sprevádza vašimi myšlienkami k cieľu, ktorý chcete dosiahnuť.
 • Na prvé koučovacie stretnutie udeľujeme garanciu spokojnosti. Pokiaľ stretnutie nesplní vaše očakávania alebo jednoducho vám nesadne, nemusíte nám za stretnutie zaplatiť. Garanciu spokojnosti udeľujeme preto, aby ste mali istotu, že nemáte o čo prísť.

Často kladené otázky

Ako si objednám koučovacie stretnutie?

Pokiaľ ste sa v minulosti s koučingom nestretli,  objednajte si úvodné stretnutie. Na ňom sa dozviete všetko, čo potrebujete pre správne  rozhodnutie. Na základe tohto poznania si zvolíte ten najvhodnejší objem koučovacích stretnutí podľa programu SINGLE, MEDIUM, EXTRA, Rodinný párový koučing.

Ako koučing prebieha?

Po vzájomnej dohode termínu a času si, prosíme, vyhraďte cca 70 minút vášho času, kedy vás nikto nebude rušiť. Je to čas určený len pre vás a vaše myšlienky.  Na pripojenie k stretnutiu vám príde na email link s prihlásením na ZOOM*.

*pokiaľ sme si nedohodli koučing formou osobného stretnutia

Môžem sa pýtať, keď mi niečo nebude jasné?

Samozrejme, váš kouč je tu pre to, aby bolo pre vás stretnutie prínosné. Pristupuje k vám citlivo, preto keď spozoruje, že niečo nie je jasné, dá vám priestor na vyjasnenie. Faktom zostáva, že koučing je proces, počas ktorého vám kouč kladie otázky zamerané na riešenie vašej témy. Vedie koučovací rozhovor tak, aby ste si našli odpovede a posunuli sa ďalej. Nedáva rady, ale sprevádza k novým uhlom pohľadu.

Pokiaľ ale spoločne narazíme na niečo, čo si vyžaduje konkrétne informácie od kouča, vtedy sa váš kouč stane konzultantom a rád vám potrebné informácie odovzdá.

V čom je koučing iný oproti ostatným formám osobnostného rozvoja a vzdelávania?

Koučing vychádza z predpokladu, že vy sami ste expertami na svoj život, na svoje deti i svoju rodinu. Poskytuje vám priestor zamyslieť sa nad mnohými aspektami vášho života. Kouč otvorí s vami aj témy, do ktorých sa vám nechce alebo ich nevidíte. Lebo často krát práve tam sa ukrýva riešenie, ktoré vám vie zmeniť život. 

Absolventi koučingu najviac oceňujú nehodnotiace prostredie. Znamená to, že je v poriadku všetko, s čím prichádzate. V poriadku sú aj vaše myšlienky a pohľady na veci, o ktorých hovoríte. 

Ďalšou osobitosťou koučingu je etický záväzok, že všetky koučovacie stretnutia sú diskrétne, odohrávajúce sa len medzi koučom a koučovaným. Kouč je viazaný mlčanlivosťou ohľadne vašej osoby a preberaných tém. 

V neposlednom rade je koučing výnimočný aj v tom, že pokiaľ si nájdete odpovede na vaše otázky sami, stávate sa silným a schopnými riešiť to, čo budúcnosť prinesie. 

Zistíte, že kouča neskôr už nepotrebujete, ale tie správne otázky si viete položiť sami sebe.

Naučíte sa držať kontrolu nad svojim životom, viete sa stať inšpiráciou, lídrom svojich detí, partnerov, dokonca i svojho podnikania, svojej rodiny. Zistenia z koučovacieho stretnutia sú prenositeľné aj do práce, podnikania a vedenia seba i iných.

Začnete sa pozerať na svoju minulosť ako na zdroj poznania a na svoju budúcnosť ako na čas realizácie toho, čo chcete.

A to stojí za to. Nemyslíte?

Mám nejakú záruku, že koučing je pre mňa to pravé?

Nemusíte sa obávať, že skočíte do niečoho, čo môžete neskôr ľutovať. Na získanie lepšej predstavy máte úvodné stretnutie a na 1. koučovacie stretnutie záruku spokojnosti. Záruka spokojnosti platí v prípade, že ak v priebehu prvého stretnutia zistíte, že koučing nie je pre vás to pravé, cenu za koučing vám vrátime. My však veríme, že vám koučing bude skutočne nápomocný.

Podľa čoho viem, že tímový koučing vie vyriešiť moje ťažkosti s fungovaním tímu?

Tímový koučing si vyžaduje, aby ste vy, majiteľ firmy či manažér spolu s koučom prebrali svoje očakávania. Kouč bude potrebovať zistiť, čo potrebujete s tímom uskutočniť, kde vás tlačí topánka, v čom sa tím cyklí a neposúva. Na základe takejto analýzy (odborne to v koučingu voláme dohodnutý kontrakt) kouč zrealizuje tímový koučing s členmi tímu. Kouč garantuje, že celý proces tímového koučingu bude tvorivou cestou k naplneniu cieľa, zameraný na zvyšovanie angažovanosti v tíme a vytvorenie podmienok na individuálny rozvoj jednotlivých členov tímu.

Shopping Cart