5 Nástrojov rodiča lídra

Modul 1 5 nástrojov lídra
Časť 1 1. Nástroj: Rozhovory
Časť 2 2. Nástroj: Rodinné porady
Časť 3 3. Nástroj: Konflikt ako dar
Časť 4 4. Nástroj: Štruktúra dňa
Časť 5 5. Nástroj: Sebahodnota
Shopping Cart